Zespół

Zakład Projektowania i Montażu Systemów Elektronicznych to ponad stu wykwalifikowanych pracowników o różnych wykształceniach, pasjach i charakterach. Są wśród nas elektronicy, programiści, informatycy, projektanci, kreślarze, ekonomiści, instalatorzy, automatycy, a nawet filolodzy! Nie spoczywamy na laurach: ustawicznie szkolimy się w kraju i za granicą, tak aby nadążać za najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i zaspokajać potrzeby bezpieczeństwa najbardziej wymagających zleceniodawców.


SIEDZIBA FIRMY W KATOWICACH

Marian Kurzal
Wiceprezes Zarządu Noma 2 sp. z o. o.,
Dyrektor Zakładu Projektowania
i Montażu Systemów Elektronicznych 
systemy@noma2.pl
tel. 32 3590111

Rafał Zielonka
Dyrektor Techniczny
Prokurent
r.zielonka@noma2.pl
tel. 32 3590111

Beata Sokół
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Koordynator ds. Klientów Strategicznych
b.sokol@noma2.pl
tel. 32 3590111

Grzegorz Tkocz
Zastępca Dyrektora Zakładu Projektowania
i Montażu Systemów Elektronicznych
Kierownik Pracowni Projektowej
Prokurent
g.tkocz@noma2.pl
tel. 32 3590111

 

DZIAŁ HANDLOWY

Andrzej Leśniak
Dyrektor Handlowy
systemy@noma2.pl
tel. 32 3590111


DZIAŁ MONITORINGU POŻAROWEGO 

Joanna Kincel
Dyrektor
j.kincel@noma2.pl
tel. 32 3590174

Izabela Żukowska
Kierownik
i.zukowska@noma2.pl
tel. 32 3590179
tel. kom. 605265030


BIURO

Iwona Kopeć
Kierownik
i.kopec@noma2.pl
tel. 32 3590176

Renata Skorupa
Zastępca Kierownika
systemy@noma2.pl
tel. 32 3590111


DZIAŁ KONSTRUKCYJNO-PRODUKCYJNY

Adam Skorupa
Dyrektor ds. nowych technologii
a.skorupa@noma2.pl
tel. 32 3590159

Mariusz Kunik
Kierownik
m.kunik@noma2.pl
tel. 32 3590139


PRACOWNIA PROJEKTOWA

Grzegorz Tkocz
Kierownik
g.tkocz@noma2.pl
tel. 32 3590111

Jakub Sęk
Kierownik Pracowni Projektowej Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego
systemy@noma2.pl
tel. 32 3590111

Janusz Kamusela
Zastępca Kierownika
j.kamusela@noma2.pl
tel. 32 3590111

Janusz Konopka
Zastępca Kierownika
systemy@noma2.pl
tel. 32 3590111


DZIAŁ AUTOMATYKI

Krzysztof Duda
Kierownik
systemy@noma2.pl
tel. 32 3590111


DZIAŁ SERWISU

Katarzyna Przybyło-Kotowska
Kierownik 
systemy@noma2.pl
tel. 32 3590111

Sebastian Zawisza
Zastępca Kierownika 
systemy@noma2.pl
tel. 32 3590111


DZIAŁ INSTALACJI

Janusz Konopka
Kierownik
systemy@noma2.pl
tel. 32 3590143

Tomasz Chyla
Zastępca Kierownika
systemy@noma2.pl
tel. 32 3590157


DZIAŁ ELEKTRYCZNY

Robert Hebda
Kierownik
systemy@noma2.pl
tel. 32 3590111


DZIAŁ ZAOPATRZENIA MAGAZYNU

Krzysztof Maks
Kierownik
systemy@noma2.pl
tel. 32 3590293


ODDZIAŁ W WARSZAWIE

Paweł Jasiński
Dyrektor Oddziału
p.jasinski@noma2.pl
tel. 603662936


DZIAŁ SERWISU I INSTALACJI

Agnieszka Grabek
Kierownik
systemy-wa@noma2.pl
tel. 22 8633340


STACJA MONITOROWANIA ALARMÓW

Agnieszka Kicińska
Zastępca kierownika

a.kicinska@noma2.pl

systemy-wa@noma2.pl

tel. 22 8675588 lub 22 6627586


DZIAŁ MONITORINGU POŻAROWEGO

systemy-wa@noma2.pl
tel. 22 8633340


BIURO

Beata Fukowska
Kierownik
systemy-wa@noma2.pl
tel. 22 8633340


ODDZIAŁ W POZNANIU

Przemysław Kózka
Dyrektor Oddziału
systemy-pz@noma2.com.pl
tel. 601 512 655