Historia

Najważniejsze wydarzenia w historii firmy:


1992

 • uruchomienie stacji monitorowania alarmów NOMA SMA w Katowicach

 • członek zbiorowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP


1993

 • umowa z firmą ERICSSON SCHRACK (obecnie Schrack Seconet)

 • wyróżnienie międzynarodowych Targów Katowickich SAVEX'93 dla za stację monitorowania alarmów NOMA SMA


1994

 • "Złoty Spodek" w kategorii elektroniczne systemy zabezpieczające za system transmisji alarmów "NOMA 2000"


1995

 • umowa z firmą ANDOVER CONTROLS


1996

 • wdrożenie systemu zapewnienia jakości zgodnego z normą ISO 9001 (pierwsza firma w branży systemów zabezpieczeń)

 • wyróżnienie międzynarodowych Targów Katowickich SAVEX'96 za system wspomagania decyzji dla zakładowych jednostek ratowniczych


2000

 • otrzymanie certyfikatu VdS (do dzisiaj Noma2 jest jedyną certyfikowaną firmą w Polsce w zakresie SAP i SSWiN)

 • Grupa Inteligentnego Budownictwa przyznała Noma 2 wyróżnienie za realizację zintegrowanego systemu zarządzania budynkiem w obiekcie Biblioteka Śląska


2001

 • I nagroda Wystawy EDURA 2001 w kategorii środki łączności i wyposażenie techniczne stanowisk dyspozytorskich za Zintegrowane Stanowisko Kierowania


2002

 • umowa partnerska z firmą GE

 • nagroda Wystawy EDURA 2002 za zintegrowany system dyspozytorski dla CaPRI (Centra Powiadamiania Ratunkowego)


2004

 • umowa z firmą NOVAR.


2005

 • rozpoczęcie współpracy z firmą DELTA CONTROLS


2005

 • rozszerzenie zakresu usług w obszarze instalacji elektrycznych oraz uzyskanie certyfikatu AQAP


2008

 • podpisanie umowy o współpracy z firmą GS&ES (L-3 Communications) USA

 • podpisanie umowy w zakresie dystrybucji z firmą IDCS Belgia (Xtralis Security Solutions)


2009

 • uzyskanie świadectw bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia TAJNE, NATO SECRET, EU/UE SECRET

 • uzyskanie klasy autoryzacji Platynowego Integratora Systemów TAC


2010

 • podpisanie umowy o współpracy z amerykańską firmą Hie Electronis Inc.


2011

 • umowa partnerska z kanadyjską firmą Aimetis Corporation


2012

 • umowa partnerska z firmą Securiton GmbH - IPS Intelligent Video Analytics


2013

 • wyróżnienie Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych za innowacyjność w ochronie informacji i danych osobowych

 • umowa partnerska z Robert Bosch sp. z o. o.

 • podpisanie umowy partnerskiej z CEM Systems


2014

 • nazwiązanie współpracy z firmą IP&S

 • wyróżnienie dla "Wiodącego pionu ochrony z branży systemów zabezpieczeń"


2015

 • laur innowacyjności w ochronie informacji

 • laur i szabla Lidera Ochrony Informacji  Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

 • certyfikat "Firma godna zaufania"


2016

 • Noma 2 liderem bezpieczeństwa narodowego


2019

 • wyróżnienie Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych - szabla oficerska z tytułem "Lider XX-lecia ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych"


2020

 • ponowne otrzymanie świadectwa akredytacji systemu teleinformatycznego uprawniające do elektronicznego przetwarzania informacji niejawnych krajowych i międzynarodowych o klauzulach TAJNE, NATO SECRET, EU/UE SECRET