Aktualności

IX Krajowe Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych i Forum Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Szczyrk, 3-5 grudnia 2014

W dniach 3-5 grudnia 2014 Noma 2 wzięła udział w IX Krajowym Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Forum Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Szczyrku. Noma 2 otrzymała wyróżnienie dla "Wiodącego pionu ochrony z branży systemów zabezpieczeń".

Tematyka forum obejmowała m.in. omówienie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, kulisów i tajemnic działalności wywiadu gospodarczego, stanu bezpieczeństwa informacji w polskich organizacjach, klauzuli tajności oraz analizy i monitoringu zagrożeń bezpieczeństwa i oceny ryzyka w firmie.

03/12/2014

« Powrót