Aktualności

Konferencja VdS - Systemy ochrony przeciwpożarowej

Warszawa, 2017

VdS Schadenverhütung jest spółką wchodzącą w skład niemieckiego stowarzyszenia ubezpieczeniowego (GDV) zajmującego się badaniami i certyfikacją produktów i dostawców usług na rynku bezpieczeństwa i ochrony. W swojej działalności VdS kładzie szczególny nacisk na ochronę przeciwpożarową oraz ochronę przed włamaniami i kradzieżą.

Uczestnikom tegorocznej warszawskiej konferencji przedstawiono przegląd i kierunki rozwoju technologii z zakresu projektowania stałych urządzeń gaśniczych i systemów sygnalizacji pożarowej, jak również i rozwiązania zaczerpnięte z praktycznych doświadczeń.

Grzegorz Tkocz z NOMA 2 wygłosił prelekcję na temat „Systemy sygnalizacji pożarowej w obiektach przemysłowych wg wytycznych VdS 2095”. W swoim wykładzie omówił projektowanie i dobieranie urządzeń instalacji SSP w obiektach przemysłowych pod kątem warunków środowiskowych, zagrożeń i zabudowy technologicznej  zgodnie z wytycznymi VdS 2095 na podstawie doświadczeń nabytych podczas realizacji SSP w obiekcie przemysłu energetycznego na terenie Polski.

27/04/2017

« Powrót